Vyhledávání munice a výbušnin

Jednou z hlavních činností společnosti PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o. je vyhledávání munice a výbušnin nacházejících se v lokalitách, kde probíhaly boje v období obou světových válek a kde působily vojska Sovětské armády v letech 1968 – 1991.

Munice se nachází na povrchu, v různých hloubkách pod povrchem a pod vodními hladinami potoků, řek, rybníků a přehrad.

Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti s vlastním vyhledáváním munice, její identifikací, zneškodňováním a vyzvednutím ze země. Tyto činnosti jsou prováděny v rámci těchto hlavních technických činností, schválených příslušným orgánem Policie ČR:

 • plošný pyrotechnický průzkum
 • pyrotechnický dohled při zemních pracích
 • vyhledávání munice pod vodou (bez nutnosti jejich vypuštění)
 •  vyhledávání leteckých pum

Vyhledávání cenných předmětů

 • vyhledávání ztracených cenných předmětů – šperky, klíče apod.
 • možnost zapůjčení detekční techniky (minohledaček)

Detekční technika

Detektor kovů zn.  WHITE´S 3900/D PRO Plus (minohledačka)

 • detekce do hloubky 0,5m
 • přesné zaměření nálezu
 • rozlišení druhu kovu

Detektor kovů zn. WHITE´S TM 808 (minohledačka)

 • detekce do hloubky 1,5m
 • plošné vyhledávání kovových předmětů

Magnetometr zn. Vallon, FerrousLocator VX1

 • detekce do hloubky až 5m
 • vyhledávání leteckých pum a dělostřelecké munice ve velkých hloubkách
 • vyhledávání anomálií v půdě, které charakterizují přítomnost hluboce uložených objektů (bunkry, tanky, letadla)

 


Reference

 • Obec Ludgeřovice – Splašková kanalizace
 • Skanska a.s. – Areál Vědeckotechnického parku Ostrava
 • Lesy České republiky – Opevnění a sanace dna vodního toku Hrabyňka
 • Metrostav a.s. – Splašková kanalizace obce Markvartovice
 • COMMODUM, spol. s r.o. – Kanalizace Ostrava – Šenov – sever
 • Obec Štěpánkovice – Prověřování možného výskytu letecké pumy
 • Fichna – Hudeczek a.s. – Přístavba areálu Teva Czech Industries s.r.o.
 • Slezské zemské muzeum – Rekonstrukce objektu a zahrady Müllerova domu
 • AWT Rekultivace a.s. – Vodní nádrž Smolenská – odtěžení nánosů
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR – Opava – severní obchvat
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR – Krnov – severní obchvat